tilbake

Alene med parkinson

Norges Parkinsonforbund har den glede av å invitere aleneboende med parkinson til et seminar på Quality Airport Hotel Gardermoen, 21-22 januar 2023. Her vil doktor i nevrologi, Silje Bjerknes, fortelle dere om Parkinsons sykdom, oppdatering på behandling og forskning. Fysioterapeutene Per Ola Wold-Olsen og Annette Vistven vil lære dere om Yoga/pust og Power4life. De vil lede dere gjennom en økt med disse treningsmetodene. Seniorrådgiver i helsefag, Ragnhild S. Støkket, vil gi dere nyttige tips om hvordan dere kan ta kontroll over sykdommen. Dere vil møte og lære av andre i samme situasjon. Bla lenger ned for å se program.

Det er ingen ledige plasser
Tidspunkt
21.01.23 kl 12:00 - 22.01.23 kl 15:15
Påmeldingsfrist
01.12.22
Sted
Quality Airport Hotel Gardermoen
Lokevegen 7, Lokevegen 7, JESSHEIM
Venteliste

Om arrangementet

Program

Dag 1
12.00 - 12.30 Registrering
12.30 - 13.00 Bli kjent
13.00 - 14.00 Lunsj
14.00 - 17.00 Parkinsons sykdom, medisiner og forskning v/ doktor og nevrolog, Silje Bjerknes
17.00 - 18.30 Egen tid
18.30 Middag

Dag 2
08.30 – 10.30
Yoga v/ fysioterapeut, Per Ola Wold-Olsen
Power4Life v/fysioterapeut, Annette Vistven
10.30 - 11.30 Dusj og utsjekk
11.30 - 12.30 Lunsj
12.30 - 13.15 Ta vare på deg selv v/ seniorrågiver helsefag Ragnhild S. Støkket
13.15 - 13.30 Pause
13.30 - 15.00 Gruppearbeid
15.00 - 15.15 Avslutning