tilbake

Dagsamling for brukermedvirkere ParkinsonNet 19. oktober

Endelig kan vi invitere til fysisk samling for brukermedvirkere i ParkinsonNet. Målet er å møtes for å lære, utveksle erfaringer og oppdatere hverandre på status i prosjektet så langt.

Tidspunkt
19.10.22 kl 10:00 - 19.10.22 kl 15:45
Påmeldingsfrist
10.10.22
Sted
Thon Hotell Opera
Dronning Eufemias gate 4, OSLO
Ledige plasser
Antall ledige plasser:
11

Om arrangementet

Program:

onsdag 19. oktober

10.00 – 11.00 Registrering

11.00 –11.10 ÅPNINGSHILSEN
v/ generalsekretær Britt Inger Skaanes og forbundsleder Trygve Andersen

11.10 – 11.45 kort Status, hvor er vi, hva skjer på grunnkurs, hva kan man forvente og når, begrepsavklaringer

  v/ Michaela D. Gjerstad, Nasjonal koordineringsenhet ParkinsonNet

11.45 – 12.30   Hva er en fagveileder, hvor er de og hva gjør de

v/ fysioterapeut Per-Ola Wold Olsen og parkinsonsykepleier Ragnhild Støkket, ergoterapeut og logoped


12.30 – 13.00  Helse Midt – hvordan gjør de det


13.00 – 14.00 PAUSE OG LUNSJ


14.00 – 15.00 ERFARINGSUTVEKSLING

Dokumentet «brukermedvirkers rolle» brukes som utgangspunkt når vi deler inn i fire grupper fordelt på de fire helseregionene, Sør-Øst, Vest, Nord og Midt. 

Erfaringer, hva trenger dere av oss?

 

15.00 – 15.10 KORT PAUSE


15.10 – 15.40 OPPSUMMERING I PLENUM


15.40 – 15.45 AVSLUTNING INKLUDERT VIKTIGE DATOER FREMOVER

Mindre endringer i programmet kan forekomme