Webinar: Arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og pensjon

Tidspunkt
23.09.20: kl 13:00 - 23.09.20: kl 14:30
Påmeldingsfrist
23.09.20
Sted
Ikke oppgitt
Pris
Gratis
Ledige plasser
268

Om arrangementet

Temaer som tas opp er: Hva er AAP? Må alle ha en periode med AAP før uføretrygd innvilges? Hvor lenge er det vanlig å motta AAP? Vilkårene for å få uføretrygd. Hvordan prosessen hos Nav er. Hvordan uføretrygd beregnes. Tjenestepensjon og uføretrygd. Inntekt ved siden av uføretrygd. Om overgangen fra uføretrygd til alderspensjon. Blir alderspensjonen lavere for uføretrygdede? Kan alderspensjon og uføretrygd kombineres?


Velkommen!

 

Ved spørsmål kontakt oss på telefon 22 00 83 00 eller send en e-post til june.alexandersen@parkinson.no

Med vennlig hilsen,

Norges Parkinsonforbund