Sorter etter:

Tid Tema Sted

september 2020

Webinar: Arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og pensjon

23. september 2020

Arbeidslisvseminar

Webinar: Hvilken rolle ønsker du å ha som pårørende når din kjære er på institusjon?

30. september 2020

Arbeidslisvseminar

oktober 2020

Webinar: Når alt blir så nært og livet blir hjemme

14. oktober 2020

Arbeidslisvseminar

Webinar: Åpent tema for pårørende

28. oktober 2020

Arbeidslisvseminar

Webinar om arv og testament

7. oktober 2020

Andre seminarer